Shop

Collection

About Us

Blogs

Contact Us

 

CAM KẾT BẢO MẬT

 

06 May 2017

  Chúng tôi tôn trọng thông tin về đời tư của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ an toàn cho thông tin đời tư của mỗi cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Mục thông tin đời tư trực tuyến này cho bạn biết các quy định của chúng tôi về nguyên tắc tôn trọng thông tin đời tư, các phương thức thu thập thông tin từ bạn và thông tin của bạn được sử dụng như thế nào.

   www.tay.clothing  thu thập thông tin của khách hàng bao gồm: địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà www.tay.clothing yêu cầu khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để tay.clothing  liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trong quá trình giao dịch, thanh toán  chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Các thông tin liên quan đến ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc tài khoản trung gian thanh toán của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho www.tay.clothing  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

© Copyright 2017 Tay Clothing